Handelingen 2019-2 (Tijdschrift)

Case-studies: van onschatbare waarde

Deze methode is, zo argumenteert Stefan Gärtner, van onschatbare waarde voor (toekomstig) geestelijk verzorgers. Niet de abstracte werkelijkheid van handboeken of theorieën staat hierbij immers centraal, maar de concrete werkelijkheid die we in het veld tegenkomen. Training in deze methode is cruciaal voor het aanleren van vaardigheden en attitudes die onmisbaar zijn voor een adequaat zelfverstaan als professional in een complexer wordende werksituatie.


€ 16,00
Direct leverbaar

Handelingen levert een bijdrage aan de kwaliteit van het professionele handelen van pastores, geestelijk verzorgers en andere betrokken academici die de reflectie op de religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van hun beroepspraktijk willen verdiepen. Handelingen is een vaktijdschrift van wetenschappelijk niveau en vormt een contactorgaan van professionals die met het oog op hun dienstverlening aan kerkleden, cliënten of personeel, een inhoudelijke oriëntatie wensen voor thema's rondom geloof, spiritualiteit, zingeving, levensoriëntatie en gemeenschapsvorming.

Bestellen