Kerk en Theologie 2019-1 (Tijdschrift)

In dit nummer artikelen van onder andere:

Bob Becking
Gebod en Grammatica; Gedachten over de ‘gij zult niet …’-zinnen uit de Tien Woorden

Richard J. Mouw
The Worldview of the Synod of Dordt

Jurjen Zeilstra
Het engagement van Visser ’t Hooft

Martien E. Brinkman
De klassieke oecumene te westers?

€ 18,90
Direct leverbaar

Kerk en Theologie is het toonaangevend kwartaaltijdschrift voor theologie voor predikanten en theologen die vakmatig willen bijblijven. Inhoudelijk bestrijkt het blad het gehele theologische veld, van exegese en kerkgeschiedenis tot dogmatiek en homiletiek.
Primair onderwerp van reflectie zijn thema’s die in de praktijk van de kerkelijke gemeente naar voren komen. Daarnaast is er aandacht voor wat in de praktijk zelf misschien minder aan de orde is, maar wat het dagelijks theologisch bestaan wel verrijkt. Kronieken en boekbesprekingen maken iedere uitgave compleet en verschaffen inzicht in recente ontwikkelingen en publicaties. Per jaargang verschijnt één themanummer.

Bestellen