Laetare 2019-1 (Tijdschrift)

Kerk vol met lopers – Urban Trail in Haarlem

Onderwerpen in deze aflevering:

Zolang ik zweeg…  – over de biecht

Stiltecentrum – van Simone de Groot

Niek Schuman – in memoriam

€ 7,50
Direct leverbaar

Lӕtare wil u enthousiasmeren om liturgie in al haar dimensies te verkennen en liturgie te ontdekken als ruimte waarin de ontmoeting met God mogelijk wordt. 

Lӕtare biedt achtergronden en ontwikkelingen van vieren in de 21e eeuw, publiceert interviews met liturgisch betrokkenen, bespreekt oude en nieuwe liederen, en geeft tekst-, beeld- en liedsuggesties voor de eredienst. 

Lӕtare
 is de opvolger van het tijdschrift Eredienstvaardig. Het is een kerkonafhankelijke, oecumenische kwartaalblad voor de kerkdienst en alles wat er in ruime zin verband mee houdt. Het wordt gemaakt voor allen die betrokken zijn bij de liturgie, voorgangers, musici, ambtsdragers, werkgroepen eredienst en iedereen die verder meewerkt of geïnteresseerd is in de bouwstenen voor de bijeenkomsten van gelovigen en godzoekers.

Bestellen