Schrift 2018-3 (Tijdschrift)

Hogepriester: middelaar tussen God en mens. In de Tora vertegenwoordigt de hogepriester Israël in de tempeldienst ten opzichte van God. Hij is een cultische figuur en kan niet los gezien worden van het offer. In later tijd wordt hij tot een politieke figuur. En nog weer later wordt hij model voor hoe Jezus als een middelaar tussen God en mens fungeert. Een belangrijk bijbels personage dat nodig eens centraal moet staan in een aflevering van Schrift.

€ 12,50
Direct leverbaar

Schrift brengt een breed publiek de resultaten en inzichten van recent wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel onder ogen.
Schrift biedt inzicht in de achtergronden van de Bijbel als historisch boek, als literair werk en als inspiratiebron voor kunst en cultuur. De onderwerpen van het tijdschrift betreffen bijbelboeken, bijbelse personen, plaatsen, gebeurtenissen en thema’s. Ook besteedt het aandacht aan archeologie en geografie, alsmede aan niet-bijbelse geschriften uit de oude wereld van het Nabije Oosten.
Schrift is geschikt voor iedereen die geïnformeerd wil raken over de Bijbel en haar culturele en historische achtergrond. Schrift is ook zeer geschikt voor leesgroepen en leerhuisavonden.

Bestellen