TussenRuimte 2018-3 (Tijdschrift)

TussenRuimte viert feest! Dit jaar is het precies zeventig jaar geleden dat het eerste nummer van De Heerbaan, de voorloper van TussenRuimte, verscheen.In dit jubileumnummer kijken we terug, en de centrale vraag daarbij is: welke ontwikkelingen zijn er te zien in zeventig jaar zendings(tijdschrift)geschiedenis?

€ 11,50
Direct leverbaar

TussenRuimte is een oecumenisch tijdschrift voor interculturele theologie, geredigeerd door een Nederlands-Belgische redactie. 
TussenRuimte wil signaleren, reflecteren en inspireren door middel van journalistieke verbreding en theologische verdieping van ons inzicht in religie en religieuze aspecten van cultuur. Debat over bestaande missionaire en religieuze praktijken wordt gestimuleerd.
TussenRuimte is niet institutioneel gebonden, maar wel verbonden met mensen en organisaties in de missionaire beweging die elkaar willen ontmoeten en bevragen over religieuze en culturele, economische en sociale grenzen heen.

Bestellen