TussenRuimte 2019-1 (Tijdschrift)

Europa gespiegeld

Vluchtelingenstromen, groeiend populisme en nationalisme, de Brexit, maar ook zending, gastvrijheid en discipelschap: er is veel wat ons in Europa bezighoudt. Soms ligt de focus zozeer op zaken en gebeurtenissen in onze eigen regio, dat het risico van ‘vergeten’ zomaar aanwezig is. Het risico namelijk dat we vergeten dat de wereld veel en veel groter is en dat mensen elders met vergelijkbare vragen bezig zijn.

€ 12,00
Direct leverbaar

TussenRuimte is een oecumenisch tijdschrift voor interculturele theologie, geredigeerd door een Nederlands-Belgische redactie.

TussenRuimte wil signaleren, reflecteren en inspireren door middel van journalistieke verbreding en theologische verdieping van ons inzicht in religie en religieuze aspecten van cultuur. Debat over bestaande missionaire en religieuze praktijken wordt gestimuleerd.

TussenRuimte is niet institutioneel gebonden, maar wel verbonden met mensen en organisaties in de missionaire beweging die elkaar willen ontmoeten en bevragen over religieuze en culturele, economische en sociale grenzen heen.

Bestellen